Přepravní řád

Alternativní dopravy imobilních osob, platný od 2.1.2020

Základní informace pro klienty, kteří využijí dopravu:
Pro koho je tato doprava určená?

Objednávky k přepravě přijímáme na:

Jízdu je vhodné objednat s co největším časovým předstihem, abychom z kapacitních důvodů mohli vyhovět všem klientům.

Povinnosti zájemce o přepravu:

Každý klient musí svůj požadavek na přepravu objednat telefonicky nebo písemně u dispečera alespoň 3 hodiny předem. Klient musí při objednání nahlásit, zda bude potřebovat pomoc a jakého charakteru poté dispečer rozhodne, zda jsme tuto pomoc schopni zajistit. Klient musí nahlásit své telefonní číslo pro možnost ověření platnosti objednávky.

Při přihlašování k přepravě zjišťujeme tyto údaje:

Povinnosti klienta:

Způsob úhrady:

Kdo může být vyloučen z přepravy?

Provozní doba přepravy:

Další ujednání: